ENERGIE EN CO2 MINDEREN

 

 

BELANGRIJK

 

 

 • Het aandeel alternatieve of hernieuwbare energie zal in Vlaanderen altijd onvoldoende zijn als we niet tegelijk efficiŽnter met de beschikbare energie omgaan.
   
 • Bijna onze hele energievoorraad moeten we invoeren. Dit maakt ons kwetsbaar!
   
 • De belangrijkste energiebron voor ons is besparing: door efficiŽnter om te springen met energie kunnen we zonder comfortverlies tot 50% minderen en daarmee tegemoetkomen aan de reductieverplichting voor CO2 die de regering heeft aangegaan!
   
 • 10 minuten stilstaan met draaiende motor verbrandt 1 liter benzine!
   
 • Op de 100 deeltjes fossiele CO2 die geloosd worden komen er 28,5 van de opwekking van elektriciteit en 18,6 uit het verkeer.
   
 • Autoís die rijden op H2 of met herlaadbare elektrische batterijen zijn niet efficiŽnter of milieuvriendelijker dan andere wat uitstoot van CO2 betreft.

 

 

MEER INFORMATIE

 

 1. De zon was gedurende miljarden jaren de enige energiebron voor alles wat zich op Aarde afspeelde. De eerste vijf maanden van 2003 gaf de zon ons 2.700 miljard ton energie, helemaal gratis.
   

 2. De behoeften van de mensen is groter en anders en van toen we nog in grotten woonden ontdekten we de weldaad van vuur, hout, wind en water als energiebronnen. Zo verhoogden we ons comfort en planden we onze toekomst. Het tijdperk van de fossiele energiebronnen startte met de ontginning van grondstoffen en vrijmaken van gassen die miljoenen jaren vast gelegen hadden. Turf en steenkool verhoogden de technologische mogelijkheden vanaf de 18įeeuw, aardolie en aardgas waren nog interessanter als energiebron. In de twintigste eeuw maakte de mens ook gebruik van radioactieve stoffen en ontwikkelde zowel kernenergie als kernafval. Nu zullen we onze creativiteit vooral moeten aanspreken om alternatieve energievormen te gaan ontwikkelen.
   

 3. Tussen 1 januari en 23 mei 2003 werd over heel de wereld 4,3 miljard ton aardolie verwerkt en 4,3 miljard ton kolen. In BelgiŽ werd in 2001 31,94 miljoen ton aardolie ingevoerd (5,3 % kwam uit Irak!). Het Amerikaanse en Britse leger verbruikte 1 miljoen liter olie per dag om 'Irak' tot de orde te roepen in 2003.
   

 4. de olievoorraden in de wereld zijn eindig:
   

  Bij onverminderde vraag zal de prijs van de olie beginnen te stijgen van zodra de curve van de productie de top bereikt. Voor onze economie is dat een ramp, maar ook voor onze eigen portemonnee en onze welvaart. Zoeken naar alternatieve energie en naar technologie die ons toelaat om met veel minder fossiele energie hetzelfde te doen zal noodzakelijk worden. En minder verspillen. We kunnen toch met de fiets naar de bakker of de sportzaal of de school of oma gaan, zolang de afstand redelijk is of toch niet ?
   

 5. Elektriciteit is een buitengewone uitvinding geweest. Als we in ons huis nakijken hoe erg we afhankelijk zijn van elektriciteit dan zien we dat we niet zonder meer kunnen. En toch: op de 100 deeltjes CO2 die er worden geloosd komen er 28.5 uit de elektriciteitscentrale en tegen de tijd dat de elektriciteit bij ons de lamp doet branden is er al 40 % van de opgewekte energie verloren gegaan als warmte, in de kabels van het hoogspanningsnet en de laagspanning. Dus erg efficiŽnt is elektriciteit niet op vlak van milieu.
   

   

 6. Tegen 2025 moeten de kerncentrales in BelgiŽ dicht, wat voor de elektriciteitsproductie een gigantisch probleem zal geven want 58 % van de elektriciteit komt voort uit de kerncentrales. Meer kolen en aardolie en gas gebruiken betekent meer uitstoot van CO2 en die moeten we juist minderen met 17,5 %.
   

 7. Een auto met hybridemotor of op batterijen produceert daar waar hij rondrijdt minder lawaai en geen schadelijke uitlaat maar op vlak van energie-efficiŽnte scoort die slecht omdat bij ons de energie uit de elektriciteitscentrale moet komen. In landen waar elektriciteit opgewekt wordt uit waterkracht of zonnepanelen of windmolens is een electroauto het beste wat men zich kan wensen.
   

 8. Een energiedoorlichting van onze woning kan veel besparing opleveren: een betere isolatie, spaarlampen etc. Bij nieuwbouw bepalen een doordachte oriŽntatie en de beplanting van in het begin een rationeler verbruik. Koken op gas, elektrische toestellen die volledig uitschakelen ipv in stand bye blijven.
  Veel meer tips en informatie zijn te vinden op volgende sites : www.energiesparen.be, www.electrabel.be, www.ecolife.be, www.ode.be (info over zonneboilers, warmtepompen, fotovoltaÔsche panelen), www.cogenvlaanderen.be (info over microwarmtekrachtkoppeling) www.emis.vito.be, www.greenpeace.be/energie, www.stroomwissel.be, www.futureforest.com/explainmore/athome.asp, www.billy-globe.org, www.argusmilieu.be, www.bewustverbruiken.org.
   

 9. De investeringen in onderzoek en toepassingen in alternatieve en duurzame energie moeten ernstig aangezwengeld worden. Dus toch meer windmolens, zelfs op zee, zelfs als sommigen dat niet 'mooi' vinden. Ook de andere kansen om bestaande energie te winnen moeten meer aan bod komen: warmtekrachtkoppeling, energierecuperatie bij afvalvergisting en verbranding.
   

 10. Tal van alternatieve energiebronnen zijn onderbenut of tot hiertoe onbenut:

  ●  in veel gevallen kunnen lichtgevoelige cellen volstaan om andere energiebronnen te vervangen, het zijn dan vooral toestellen die voor een korte periode in gebruik zijn en die daardoor de kans krijgen om op te laden bv grasmachines, tuinverlichting, stadionverlichting

  ●  het principe van de dynamo kan meer toegepast worden: beweging wekt energie op, bv knijpen om een pillamp te laten schijnen, of een veer opdraaien om een radio of een klok te doen werken, of de energie die we uitleven op fitnesstoestellen kan gebruikt worden om iets mee te doen, zelfs het zweet kan lampen doen branden (sportschool in Heerlen)
   
  ●  druk wekt ook energie op: de auto's die over het wegdek rijden (experiment in Nederland)

  ●  energierecuperatie van het waterverval aan de sluizen
   
  ●  de mijngangen zitten vol water dat door de kern van de aarde opgewarmd wordt (variŽrend met de diepte tussen 50 en 20 įC) en dat zou kunnen dienen om woningen 's winters op te warmen en 's zomers te koelen
   
  ●  warmteopname via wegdekcollectoren die onder het asfalt van de weg ingebouwd worden
   
  ●  opname van energie door samendrukking van asfalt door overrijdende voertuigen, zoals

  ●  in dorpen en steden de warmte voorzien uit een houtverbrandingscentrale zoals in sommige steden in ScandinaviŽ (het hout wordt gekapt uit aanplantingen van knotbomen zodat er na drie ŗ vier jaar al opnieuw hout beschikbaar is en de CO
  2 opname telkens zeer hoog is)
   
  ●  bio-olie uit planten (koolzaad en Jatrophaplant, gerst en vlasdodde zijn olierijke planten die redelijk wat bruikbare olie opbrengen) en bioethanol (uit suikerriet en houtafval) en bio-gas (uit vergisting van afval bv)
   
  ●  100.000 daken van woonhuizen met zonepanelen voorzien en zo elektriciteit (en warm water) opwekken (in Duitsland wordt dit gesubsidieerd). Dit maakt elektriciteit rationeler want onmiddellijk ter beschikking bij de verbruiker

  ●  de bedrijfsgebouwen (platte daken) voorzien van zonnepanelen.
   

 11. Voor de overheden: het goede voorbeeld geven ! Overheidsgebouwen moeten voorbeelden van energie-efficiŽntie zijn, ze worden immers met publieke middelen gebouwd en leggen voor lange tijd beslag op die middelen. Overheden moeten zichzelf ook in vraag stellen, bijvoorbeeld een prestigieuze 'wereldtopontmoeting ' 's winters, in een tent is een superenergieverslindende keuze. Of uitbundige feestverlichting zelfs als dit met energiezuinige lampen gebeurt. Via energieaudits en investeringen en aanmoedigingen kunnen voor miljoenen energiekosten gedrukt worden zowel in eigen diensten, als in openbare gebouwen, scholen, en in alle instellingen die werkingssubsidies krijgen.


BRONNEN: media, Nationaal Klimaatplan 2002-2003, www.mineco.fgov.be/energy/climate_change, www.minfin.fgov.be/portail1/nl  (duurzame ontwikkeling, energiebeleid, energiebalansen).

REACTIES op bovenstaand artikel kan je mailen aan Anne Van Houtte

terug naar boven

 

 

 

© vzw KiloWat?Uur © 2005-2009   -   webmaster


myspace visitor counter