SIGNALEN VAN KLIMAATSVERANDERING

 

 1. De gemiddelde temperatuur op de Aarde stijgt jaar na jaar maar dat dit enkel het gevolg is van de toename van CO2 kan niet zomaar bewezen worden, ook processen die te maken hebben met zon- en maancycli kunnen een invloed hebben. In het verleden zijn er immers ook temperatuursschommelingen geweest die niets met uitstoot van fossiele CO2 te maken hadden (zie het broeikaseffect en CO2 controverse). De Aarde warmde tussen 1900 en 2000 op met 0,6į C, dat is bewezen, en tegen 2100 zou dat wel eens met 5,8į C kunnen zijn. Het is vooral in de koudste maanden te merken dat er een stijging van de temperatuur gebeurt. Dan is de concentratie van CO2 ook relatief hoog omdat dan de fotosynthese vermindert.
   

 2. Waar er nu al genoeg water is komt er meer (met overstromingen, wegspoelen van goede grond, vernietiging van wegen en huizen en bruggen enzovoort. Deze catastrofes zijn levensbedreigend voor minstens 200 miljoen mensen), waar er nu al een probleem is met watertekort zal dit nog erger worden, de streek zal naar woestijn neigen (110 landen en 1,7 miljard mensen worden er nu al door getroffen). Waterteveel ťn watertekort hebben ook gevolgen voor de landbouw en de voedselproductie, voor de gezondheid van mens en dier en voor de natuurlijke leefgemeenschappen. Op 22 mei 2003 hadden er 273.750.000 mensen honger als gevolg van onvoldoende landbouwproductie (tekort of teveel aan water, tekort aan mineralen, oorlog) zie www.osearth.com.
   

 3. De toename van CO2 heeft gevolgen voor de afbraak van ozon O3 (ook een broeikasgas maar belangrijk omdat ozon de schadelijke UV stralen van de zon tegenhoudt!): hoe warmer het oceaanwater wordt, hoe minder ozon, dit als gevolg van aanvoer van meer ozonafbrekende stoffen die in de atmosfeer komen. De zonne-energie zelf heeft ook invloed op de dikte van de ozonlaag. Intense activiteit van zonnevlammen doet ozon afbreken, vanuit het heelal dan. Minder ozon kan onze gezondheid schaden omdat we meer aan UV stralen van de zon blootgesteld zijn. Vooral kinderogen zijn gevoelig voor UV stralen omdat de lens nog UV stralen doorlaat en zo het netvlies onherroepelijk kan beschadigen. Ook voor vissen en bepaalde kikkersoorten is de toename van UV stralen fataal en dit omdat hun eitjes bijzonder gevoelig zijn aan UV stralen en de soorten zo uitsterven.
   

 4. 33% van de ijskap op de Kilimanjaro in Kenia is in de laatste 20 jaar afgesmolten. Verdwijnen van deze witte watermuts heeft gevolgen voor de drinkwatervoorziening en de irrigatie van landbouwprojecten en de energieopwekking uit waterkracht in de regio. De ijskap fungeert immers als wateropslag: in het regenseizoen wordt het water vastgelegd en in het droge seizoen wordt het weer vrijgegeven.
   

 5. Ook in de Alpen smelt het eeuwige ijs en ook dit verschijnsel zal de Alpen als waterreservoir voor Centraal Europa tijdens de zomerperiode doen verschrompelen. Een teken van dit verschijnsel was de vondst van de ijsman ÷tzi in 1994. Vijfduizend jaar heeft deze man verborgen gelegen onder sneeuw, het broeikaseffect heeft zijn graf weggesmolten. Stijgt de gemiddelde temperatuur nog 0,4įC dan zal er op de Alpen tijdens de winter nog slecht sneeuw te vinden zijn op meer dan 1500 meter. Sneeuwpret en wintersport zal beperkt en exclusief worden.
   

 6. Planten kruipen hoger op in de Alpen. De klimsnelheid zou 1 tot 4 m per decennium zijn. Ook de plantenrijkdom neemt toe.
   

 7. In 1997 heeft het voor het eerst in 160.000 jaar geregend op de Noordpool !
   

 8. De Noordelijk ijskap smelt beetje bij beetje en daardoor komt extra fossiele CO2 vrij die in de permafrostbodem vastlag.
   

 9. Door het smelten van het ijs komen er massa's zoet water in de Noordelijke zeeŽn. Daardoor ontstaan er twee 'stromen'van koud water: het zoete water drijft bovenop het zoute en het zoute en koude zeewater gaat via een onderstroom zuidwaarts lopen en verlegt zo de loop van de warme golfstroom die aan de CaraÔben ontstaat. In plaats van naar onze streken af te buigen, zou de golfstroom dan stilaan richting Atlantische oceaan stromen. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat West Europa niet langer van het gunstig effect van de warme golfstroom zal kunnen genieten en zullen we ons aan een 'Siberisch klimaat' moeten verwachten: zes maanden sneeuw en ijs per jaar, kortere teeltperiodes voor de landbouw. Dit zijn mogelijke gevolgen, of ze echt zullen optreden en wanneer we de omschakeling zullen ondervinden , is niet duidelijk.
   

 10. Op de zuidpool komen grote ijsbergen los en smelten langzaam weg terwijl ze naar het 'Noorden' drijven.
   

 11. De eilanden Tebua Tarawa en Abanuea (deel van de republiek Kiribati, ten zuiden van de evenaar) verdwenen onder de zeespiegel in 1999, andere eilanden zijn eveneens bedreigd.
   

 12. Koraalriffen lijden aan de opwarming van de zeeŽn waarin ze leven: in sommige delen van de Indische Oceaan zijn 90 % van de riffen reeds kapot gegaan. Dit heeft ook zijn gevolgen voor de visstand en de toeristische economie van de eilanden in de buurt.
   

 13. Zuurstof lost het best op in water bij koele temperatuur. Opwarming van waterbiotopen doet de concentratie van zuurstof afnemen wat de waterdieren en planten in ademnood brengt. Anderzijds verhoogt de fotosyntheseactiviteit van planten de productie van zuurstof bij hogere temperatuur en hogere concentraties van CO2. 70% van de opname van CO2 en de productie van O2 gebeurt door algen. Gebrek aan mineralen en vervuiling beperkt dit goede proces.
   

 14. De overlevingskans van watergebonden virussen en andere gevaarlijke micro-organismen verschuift naar koelere regio's waardoor meer mensen maar ook meer dieren en planten gezondheidsrisico's lopen, zeker in streken als India en Bangladesh, Zuid en Midden Amerika. Door het afsterven van bepaalde organismen wordt het hele ecosysteem ontwricht.
   

 15. 1% van het tropisch regenwoud verdwijnt jaarlijks door rechtstreekse menselijke invloed, namelijk wegkappen omwille van wegenaanleg, houtverkoop en ombouw tot (waardeloze) akkertjes. De bosloze bodem is te arm om nieuw woud op te laten ontwikkelen en evolueert naar woestijn of verdwijnt door winderosie. Door de stijging van de temperatuur zou een derde van het Amazone woud bedreigd zijn en afsterven zonder rechtstreekse menselijke ingreep. Er zou minder regen vallen, de hogere temperatuur en het tekort aan water zou het meest kwetsbare deel van het Amazonewoud de genadeklap geven. Evolutie naar woestijn is niet denkbeeldig. Door de teloorgang van het woud verdwijnt een onschatbare reservoir aan medicinale planten voor we ze zelfs konden toepassen.
   

 16. Teloorgang van biotopen veroorzaakt ook vaak migratie en aanpassing van soorten die elders overleven en daar het ecologisch evenwicht beÔnvloeden.
   

 17. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat op het Noordelijke halfrond, in de regio boven 40įnoorderbreedte de vegetatie de afgelopen 20 jaar steeds weelderiger is geworden. Op sommige plaatsen is het groeiseizoen 18 dagen langer geworden omdat de biologische lente een week eerder start en gemiddeld 1,3 įC warmer is dan in de jaren '80 en de herfst valt week later in. Dit is goed nieuws voor de opname van CO2 en voor de voedselproductie.
   

 18. De voedingswaarde en de weerstand tegen ziekten van de planten daalt evenwel omdat er onvoldoende mineralen en sporenelementen ter beschikking.
   

 19. Onze vogels reageren ook op de temperatuursverandering en de vroegere lente: 19 op de 20 vogelsoorten beginnen vroeger te broeden: de ekster bijt de spits af met 17 dagen vroeger dan 30 jaar geleden, de tjiftjaf 14 met dagen.
   

 20. De zwartkop komt einde maart al terug terwijl dat in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw pas half april was. De tjiftjaf is nu al begin maart terug, zo'n drie weken vroeger dan 30 jaar terug.
   

 21. Bomen lopen zes volle dagen eerder uit dan 30 jaar geleden.
   

 22. Insecten die vroeger enkel in continentaal Europa voortkwamen waar het warmer is trekken nu ook bij ons in: de sikkelsprinkhaan bijvoorbeeld of het spitskopje dat vanuit Frankrijk oprukt.
   

 23. Veel erger is het dat ook de malariamug hier (opnieuw) begint te overwinteren. 50 tot 80 miljoen mensen komen er per jaar bij om slachtoffer te worden van malaria en de behandeling tegen malaria wordt steeds moeizamer.
   

 24. New York wordt nu en dan geteisterd door een zeer agressieve muggensoort die zich als verstekeling vanuit een andere regio heeft gevestigd dankzij de 'warmere' stadsomgeving.
   

 25. VenetiŽ "zakte" de laatste 100 jaar al 23 centimeter door een combinatie van ruiming van de kanalen (met ontzanding als gevolg) en stijging van het waterpeil in de lagune van VenetiŽ. Hierdoor barsten de fondamenten van de gebouwen en staat de stad gedurende 200 dagen per jaar onder water. De woningen zijn op de begane grond niet langer bewoonbaar. De bewoners dragen meestal laarzen als ze buitenkomen.
   

 26. Meer natuurrampen zullen ons deel worden door destabilisatie van het klimaat: In 2000 is het aantal rampen verdubbeld tegenover 1996, 256 miljoen mensen werden er in meerdere en mindere mate door getroffen. Voor de ontwikkelingslanden betekende dit ruw geschat 500 miljard Ä aan materiŽle en economische schade.

   

   

 27. Het aantal rampen en de daaraan gekoppelde schade nemen de laatste jaren toe, dit doet de verzekeringsindustrie beslissen om hogere franchises te vragen en in kwetsbare gebieden slechts een beperkte schadeloosstelling te laten gelden. Het feit dat de warmste jaren van de waarnemingen in de laatste 10 jaar vallen en het aantal cyclonen en overstromingen toenemen wordt voor de verzekeringsbranche in verband gebracht met de klimaatsverandering.


BRONNEN: Knack, Het Belang van Limburg, www.klimaat.pagina.nl, www.ipcc.ch, www.worldbank.org, www.osearth.com/resources/worldometers (nota: billion =miljard), www.cckn.net/compendium

REACTIES op bovenstaand artikel kan je mailen aan Anne Van Houtte

terug naar boven

 

 

 

© vzw KiloWat?Uur © 2005-2009   -   webmaster


myspace visitor counter