NIEUWSBRIEVEN

 

INSCHRIJVEN OP DEZE NIEUWSBRIEF?
klik op het briefomslagje voor een mailtje aan Anne Van Houtte...

 

NIEUWSBRIEF 35 - augustus 2012

Na 34 Nieuwsbrieven hebben we besloten om deze communicatie met u af te sluiten. We blijven nochtans enthousiast uitleg geven aan mensen die erom vragen via koffiekransjes of in workshops. We blijven ook nog met mensen in gesprek gaan vanuit ons kraampje ‘CO2-minderen thuis’. En de website blijft online...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 34 - maart 2012

Naar aanleiding van de ‘optimistische’ plannen van de Vlaamse regering om tegen 2020 de uitstoot van CO2 met 30% te verminderen en de klimaatneutrale ambities van de provincie Limburg en daar bovenop de heisa rond het Energie Prestatie Certificaat (epc) in de media, was onze interesse gewekt om dit laatste onder de loep te nemen.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 33 - januari 2012

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2012...
Lees de brief aan partijvoorzitter en bestuursleden (pdf)

NIEUWSBRIEF 32 - september 2011

Het rapport ‘Panorama van de Belgische economie 2010’ van de FOD economie meldt dat ‘België’ er sinds 1990 niet in slaagt om de globale uitstoot van CO2 te drukken, dit in tegenstelling tot de Europese Unie...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 30 - februari 2011

2011? Onze beste wensen nog, op de valreep van februari. Dit jaar bestaan we 5 jaar. We vonden het daarom een idee om u een inkijk te geven over wat we zoal gedaan hebben, bijvoorbeeld in 2010.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 29 - oktober 2010

De fascinerende badeendjesrace vanwege de Breese heren van Lions Club Breughel: een nummertje ‘absurditeit van de hoogste graad’.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 28 - juni 2010

Federale verkiezingen 2010 - Memorandum van de milieubeweging
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 27 - april 2010

Twee onderwerpen bespreken we in deze Nieuwsbrief:
1. Het effect van elektrische huishoudtoestellen op onze elektriciteitsrekening
2. Het verschijnsel ‘orakelen (of kakelen)’ over CO2 -minderen, deze keer toegepast op minister Van Quickenborne.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 26 - februari 2010

In deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan het ontwerp van het Milieubeleidsplan 2010-2013 van de Provincie Limburg waarover tot half februari een openbaar onderzoek loopt. Hoewel u misschien nu de wenkbrauwen fronst (u woont niet in de Provincie Limburg of MBP-en interesseren u in deze niet zo) willen we toch een soort analytisch commentaar leveren op dit werkstuk en dan vooral omdat het deze uitdagende titel draagt: ‘Allemaal CO2-neutraal’.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 25 - december 2009

Zowat 35% ons ‘persoonlijk’ energieverbruik gaat naar de verwarming/koeling van onze woning. Afhankelijk van de energiebron (olie, gas, kolen of elektriciteit) komt daardoor jaarlijks tussen 5 en 15 ton CO2 vrij. Een vraag dringt zich dus al op: ‘kunnen we ons huis aanpassen en verbeteren’? En hoe bouwen we ons huis om zodat we de reductie van 85% halen, zoals ‘Europa’ aanbeveelt tegen 2050?
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 24 - oktober 2009

In december 2009 vindt de klimaattop in Kopenhagen plaats. Ter voorbereiding brengen we u een bloemlezing van de resultaten die door een honderdtal gewone Vlamingen bij elkaar werden gediscuteerd op een unieke burgerconventie 'Klimaat in het Vlaamse Parlement', op 26 september ll..
Anne was een van de bevraagde burgers. De ervaring was overweldigend. Over de hele wereld deden duizenden mensen dezelfde oefening op hetzelfde moment.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 23 - augustus 2009

Een verfrissende douche bij warm zomerweer? Natuurlijk! En het kan zelfs milieuvriendelijker en goedkoper…
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 22 - juni 2009

Op de valreep voor de verkiezingen nog een nieuwsbrief met een portie milieuoverwegingen...
We leggen de link tussen het verbruik van auto's en de uitstoot van CO
2 en het aantal kilometers die per liter kunnen afgelegd worden; dit na analyse van de meest recente modellen, afgeleid uit de advertising van de auto-industrie.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 21 - mei 2009

Studenten worden zich bewust van hun impact op het leefmilieu. In Diepenbeek organiseerden de studenten van de vereniging Netsilana een eco-beurs en dit inspireerde ons, om een speciale studenteneditie van onze Nieuwsbrief 21 te maken.
Via een tabelvoorstelling berekende wij de CO
2-uitstoot van een kotstudent...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 20 - april 2009

De nationale verkiezingsdag van 7 juni, die ons massaal en dicht bij huis in beweging zet, is een uiterst geschikt moment om...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 19 - februari 2009

Hebben energiebesparend maatregelen effect? We deden zelf de analyse.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 18 - december 2008

Terwijl u deze Nieuwsbrief onder ogen krijgt zijn wereldleiders of hun vertegenwoordigers in Poznan, Polen bijeen om hopelijk met succes overeen te komen wie wat zal doen na 2012 in verband met vermindering van CO2-uitstoot. De CO2 –concentratie in de lucht moet namelijk onder de kritische grens van 0,045 % blijven om te voorkomen dat de temperatuurstijging boven 2° C zal uitpieken in de toekomst. En gezien de huidige stijging (op een jaar tijd van 0,038 tot 0,0384%) en de economische/kredietcrisis is er een risico dat er economisch zal geredeneerd worden.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 17 - september 2008

Weten hoeveel liter of m³ brandstof nodig zijn om het huishouden draaiend te houden is één zaak. Uitrekenen met hoeveel CO² dit overeenstemt een andere. We zochten naar betrouwbare omrekeningsfactors.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 16 - juli 2008

Compenseren of niet ? Een vliegtuigreis brengt heel wat CO² in de lucht. Luchtvaartmaatschappijen bieden een vrijwillige compensatiemogelijkheid. CompenCO2 is een organisatie die met visie compensatiemogelijkheden aanbiedt.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 15 - mei 2008

Bacteriën blijken verlekkerd op biobrandstof. Motorpech kan het gevolg zijn.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 14 - maart 2008

Het klimaat is het themavan de dan van de Aarde 2008. Misschien wordt er in jouw buurt ook een actiedag georganiseerd.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 13 - februari 2008

20 % van de warmtestromen situeert zich ter hoogte van de vensters. Vervangen van enkel glas en van (oud) dubbelglas is een interessante besparingsoptie.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 12 - December 2007

Op uw scherm kijkt u nu op onze laatste Nieuwsbrief voor het jaar 2007. We wensen u alvast een ‘Prettig jaareinde en Vreugdevolle feestdagen en veel veiligheid onderweg’ en tot volgend jaar. En vergeet niet te genieten. We profiteren er even van om ons boekje ‘CO2 voor dames … en heren’ aan te bevelen als Kerstgeschenk voor familie, vrienden en collega’s. Het kost u slechts 1 € plus de portkosten en de ontvanger zal u eeuwig dankbaar zijn. Het in praktijk brengen van energiebesparende tips en voorbeelden brengt een veelvoud op van de inzet. En met zo’n presentje kan u gerust op een voorspoedig jaar 2008 toasten, zowat iedereen plus de Aarde zullen er wel bij varen.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 11 - Oktober 2007

In deze Nieuwsbrief willen we u enkele voorstellen doen in verband met interessante activiteiten waar we weet van hebben:Het museum voor Natuurwetenschappen houdt op zaterdag 27 oktober opendeur; We kondigen een gespreksavond aan, georganiseerd door het gezelschap De Volle Maan; Op zaterdag 24 november trekken we namens de vzw helemaal naar het ICC te Gent om deel te nemen aan de ‘dag van de verenigingen’; p 22 oktober zendt TV Limburg tussen 18 u en 18u30 een item uit over de persvoorstelling van het boekje ‘CO2 voor dames … en heren’ ; Eco-efficiëntie thuis ‘werkt’ ! We kregen een enthousiaste mail van een dame die dankzij onze voorbeelden slaagde om tot 30 % energie te minderen in de afgelopen twaalf maanden.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 10 - September 2007

Talrijke bezoekers van ons standje op het Wereldfeest en toevallige lezers van enkele tijdschriften waarin een artikel(je) over de vzw kilowat?uur te lezen was, hebben zich als geïnteresseerd e-mail-lid aangemeld. Welkom dus aan de nieuwe lezers ! Op onze lijst zijn jullie nu al met 145.
Twee weken geleden zijn we op uitnodiging van JCI Tienen naar een lezing van Serge de Gheldere geweest. Hij kreeg als enige Belg een opleiding om de boodschap en de informatie van Al Gore hier door te geven. We vonden het een interessante ervaring omdat we over hetzelfde praten maar met andere gegevens.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 09 - Augustus 2007

U hebt misschien de indruk dat we vakantie vieren maar niets is minder waar. De redactie van het boek is klaar en het ligt nu bij de drukker. En we bereiden de stand voor zodat we het project aan het publiek kunnen voorstellen. De Provincie Limburg heeft ons voorstel ‘stand’ goedgekeurd in het kader van de ‘Bijzonder leefmilieuprojecten 2007’. Hierdoor beschikken we over 80% van de nodige financiering en kunnen we de folder laten drukken.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 08 - Juni 2007

Zoals beloofd, ziehier hoe het ons vergaan is op de plechtigheid van de Belgian Energy Award 2007. En met vreugde want de winnaar van de eco-booster prijs 2007 is de ……vzw kilowat?uur! Het was spannend, gelukkig was de eco-booster categorie de 4° in de rij, zodat we daarna glunderend konden genieten van het uitzonderlijk programma: een life-verslag via satelietverbinding met Alain Hubert die nu samen met Dancecour op de Noordpool rondwandelt, een begeesterende toespraak van dr Bernard Piccard, ballonvaarder en psychiater, die ons wat meer vertelde over de menselijke geest en hoe we onze medemensen kunnen bereiken. De uitdaging is immers groot en de tijd dringt als het gaat over de klimaatsverandering en werk maken van energieminderen en alternatieven.
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 07 - Mei 2007

Deze Nieuwsbrief is eerder een nieuwsflash waarin we u informeren over de uitreiking van de Belgian Energy en Environment award die vrijdag 1 juni ek plaats zal grijpen ...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF06 - April 2007

U weet het misschien niet, maar we hebben het genoegen om onze Nieuwsbrieven naar zo'n 125 e-mailleden te sturen. Soms krijgen we een reactie van een van jullie en dat doet dan echt deugd. En zo is dan ook deze Nieuwsbrief tot stand gekomen: we hebben mijnheer Michiels zover gekregen dat hij in een boeiend relaas vertelt hoe hij en zijn vrouw aan een energiezuinig huis gekomen zijn. Verder kreeg de vzw kWh aandacht in een krantenartikel in de Standaard (1 maart 2007, 'Beleid is soms inconsequent') en werden we onderwerp in het tijdschrift Tapas (nummer 11, ledenblad Sp-a) en in 'Vrouw en wereld' (mei, ledenblad KAV). Verder hebben we op een CD&V bijeenkomst gewijd aan het gezin twee workshops geleid over energievriendelijk 'huishouden'...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 05 - Maart 2007

De vzw kilowat?uur heeft de voorbije periode inspanningen gedaan om aan financiële middelen te geraken. We bereiden immers een boekje voor waarin we op een praktische manier willen uit de doeken doen hoe en waar er met succes en zonder teveel breken en vernieuwen op energie kan gespaard worden. En minder energie betekent minder CO2 uitstoot en meer euro’s uitgespaard. Onze eerste poging, bij het staatssecretariaat duurzame ontwikkeling (Els Van Weert, spirit) liep op een sisser af. Er werd geoordeeld dat het project te weinig te maken had met duurzame ontwikkeling??? Zopas hebben we een dossier ingediend bij de Koning Boudewijnstichting voor het fonds ‘duurzaam afval en energiebeheer’...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 04 - Januari 2007

In deze Nieuwsbrief willen we het hebben over energie in huis. We gebruiken het begrip kilowattuur als maat voor het verbruik van energie van welke oorsprong dan ook. Deze eenheid komt voor op onze afrekening van elektriciteit en op de technische fiches van een aantal huishoudtoestellen om het verbruik weer te geven. In het wereldje van de elektriciens en publicisten worden vaak nog andere eenheden gebruikt die alleen maar verwarring scheppen...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 03 - December 2006

Onze kritische blik viel onlangs op de fraaie halogeen ‘uplighter*’ die dag na dag ook onze woonkamer verlichtte. We pasten de vzw regel ‘meet en reken’ toe en vonden dat we erg veel elektriciteit betaalden voor dit kleinood en dat de CO2 uitstoot aanzienlijk was. Om voldoende licht te geven, gezien de vormgeving, zat er een lamp van 200 Watt in. ‘Winnen’ zat er dus alleen in door op zoek te gaan naar een energiezuinig alternatief dat kon bijdragen aan onze lichtbehoefte en aan ons verlangen naar gezelligheid en sfeer...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 02 - November 2006

Al Gore gaf ons met zijn interviews en zijn film 'An unconvenient truth' het gevoel dat het klimaatsprobleem een luide stem kreeg. We hopen dat de aandacht van media en politici meer is dan een hype en dat 'CO2 minderen' de echte inzet wordt...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

NIEUWSBRIEF 01 - Oktober 2006

De statuten van de vzw verschenen op 11–08 –06 in het Belgisch Staatsblad en zijn terug te vinden op de website www.staatsblad.be. Verder zoeken via rechtspersonen en dan de datum en de naam of het ondernemingsnummer ingeven. We hebben een dossier ingediend om subsidies te krijgen bij de Staatssecretariaat voor Duurzame Ontwikkeling (Els Van Weert) en nu is het afwachten op reactie. Pas als we zeker zijn dat we over de nodige middelen beschikken kunnen we onze plannen echt uitvoeren...
Lees de hele nieuwsbrief (pdf)

terug naar boven

 

 

 

© vzw KiloWat?Uur © 2005-2009   -   webmaster


myspace visitor counter