UW CO2-PROFIEL

 

 

BEREKEN UW CO2-GEHALTE

 

Berekeningstabel met vergelijking van de verschillende brandstoffen wat betreft relatieve
 energie-inhoud, CO2-uitstoor en prijs (volgens referentiewaarden)

Energiedrager Energie-inhoud* CO2-uitstoot Prijs per eenheid**
1 kilogram hout /pellets 5,3 kWh ‘groene’ CO2 ! 0,08 - 0,23 €/kg
1 kilogram steenkool 8,1 kWh 2,6 kg CO2/ kg 0,35 €/kg
1 m³ aardgas 11 kWh 2,5 kg CO2/ m³ 0,57 €/m³
1 liter huisbrandolie 10 kWh 2,9 kg CO2/l 0,57 €/l
1 kWh elektriciteit
1 kWh ‘groene’ stroom
2,6 kWh bij prod.
(transportverlies)
0,7 kg CO2/kWh
0 kWh
0,15 €/kWh
 0,15 €/kWh
1 kWh uit zonnepanelen
1 kWh (biomassa wind)
1 kWh
2,6 kWh
0.003 kg/kWh 0,18 €/kWh
(Netbeheerder betaalt
0,45 €/kWh)
1 liter benzine
1 liter diesel
1 liter LPG
9,1 kWh
?
?
2,4 kg CO2/l
2,6 kg CO
2/l
1,61 kg CO
2/l
 1,45 €/l

 
1 kg waterstof(gas) 33,6 kWh (afhankelijk van prod. proces) ?
1 kg uranium 235 7.4 miljoen kWh 0 kg CO2
(afvalprobleem van 250 000 jaar!)
0.02 €/kWh
 (prod. kost)

* kWh = kilowattuur. De energie-inhoud en de CO2-uitstoot van de brandstoffen variλren! De hier opgenomen gegevens zijn in overeenstemming met Belgische gegevens van begin 2007. Uiteraard veranderen de cijfers in de loop van de tijd. Deze cijfergegevens zijn niet absoluut!

** het betreft de gemiddelde prijs. De prijs die u betaalt hangt af van de aangekochte hoeveelheid, uw leverancier, uw contract, de energie-inhoud van de brandstof, de marktprijs en de taksen. Aan de hand van uw jaarafrekeningen kan u berekenen wat energie in u kost. (1000 kg = 1 ton)

 

WAT BETAAL IK VOOR MIJN ENERGIEVERBRUIK?

 

Wat kost mijn energieverbruik?

Elektricteit Aardgas Huisbrandolie Kolen Benzine/Diesel

……...  €/kWh

……...  €/m³ ……...  €/l ……...  €/kg ……...  €/l

Mijn gezin bestaat uit …....  personen

Alle gegevens in verband met gemeenschappelijk huishoudelijk verbruik moeten gedeeld worden door dit aantal om het verbruik en de CO2 uitstoot per persoon te berekenen.

 

MIJN CO2-PROFIEL

 

Berekening van mijn CO2-profiel

indicatoren ton CO2
woninggegevens  
kWh standaard elektriciteit  ……...  x 0,7 kg CO2/ aantal gezinsleden = ..........
aantal liter huisbrandolie  ……...   x 2,9 kg CO2/aantal gezinsleden = ..........
aantal kWh aardgas  ……... x 0,23 kg CO2/aantal gezinsleden = ..........
aantal kg kolen  ……...   x 2,6 kg CO2/aantal gezinsleden = ..........
verplaatsingen (per persoon en per km afgelegd)  

per auto: aantal liter benzine of diesel per jaar  ……...  x  ……... kg CO2 =

..........

per trein: ……... km x 45 of 62 gram CO2 =

..........

per vliegtuig: ……... km x 159,6 of 625 gram CO2 =

..........

per bus: ……... km x 20 of 76 gram CO2 =

..........
consumptie  

Aantal wegwerpverpakkingen per jaar (let op het materiaal* !) ……... =

..........
   

TOTAAL CO2-uitstoot =

..........

Ook de manier van consumeren speelt een rol. Zie verder ! Neemt u steeds blikjes drank, dan is uw aandeel groter dan wanneer u kiest voor statiegeldflessen (tot 55 keer hergebruikt) bijvoorbeeld! Hetzelfde geldt voor ingevoerde producten versus inlandse.

Als referentie geven we u mee dat elk Belg gemiddeld 7 ton CO2 per jaar uitstoot door zijn dagelijks handelen. De Aarde kan slechts 2 ton per persoon absorberen! De rest van de uitgestoten CO2 stapelt zich op in de lucht!

 

NOG INFORMATIE

 

De CO2 uitstoot voor enkele voedingswaren die per vliegtuig of per vrachtschip aangevoerd worden, of inlands geteeld in volle grond of in een verwarmde serre:
 

Vergelijking tussen de CO2-uitstoot van enkele voedingswaren die per vliegtuig  of per vrachtschip aangevoerd worden, of inlands geteeld in volle grond of in een verwarmde serre

per vliegtuig

<=>

per vrachtschip of inlands geteeld

1 kg verse ananas uit Ghana : 5 kg CO2

<=>

in blik (per boot uit Ghana): 0,5 kg CO2
1 kg wortelen uit Zuid Afrika 5,5 kg CO2 <=> Inlandse, volle grond: 0,6 kg CO2
1 kg sla uit California: 5 kg CO2 <=> inlandse, volle grond: 0,5 kg CO2
inlandse, uit een serre: 2,9 kg CO
2
1 kg aardbeien uit Israλl : 2,6 kg CO2 <=> Inlandse, volle grond : 0,8 kg CO2
Inlandse, uit een serre: 3,5 kg CO
2
1 kg rundvlees uit Argentiniλ 9 kg CO2 <=> Inlands rundvlees: 7 kg CO2


Onze impact op het leefmilieu en de prijs die we betalen worden bepaald door keuzes
:

 • kiezen we voor inlands geteeld voedsel of voor ingevoerd?
 • halen we seizoensproducten of in serres geteelde?
 • kopen we verse waren of al verwerkte?
 • nemen we drank in statiegeld flessen of in wegwerpverpakking?
 • kiezen we voor kleine porties (in dure verpakking) of voor grotere met minder verpakking? Voor losse artikels of voorverpakte?
 • zetten we vaker kip op het menu dan varken, rund, kalf of ingevoerd lam?
 • eten we 200 gram gevarieerde groenten en 100 gram vlees of omgekeerd?
 • kopen we net genoeg zodat we geen voedsel verspillen? (per jaar belandt er per huishouden tot 165 kg voedsel in de vuilniszak! Goed voor 330 € !)

Verpakkingen kosten een gezin zo’n 1.000 € of 20 % van de uitgavenpost ‘voedsel’

Er is immers veel energie en grondstof nodig voor de aanmaak. Daarmee gaat een uitstoot gepaard van een aanzienlijke hoeveelheid CO2. Bijna de helft van het verpakkingsmateriaal belandt in een verbrandingsoven. Wat nog extra CO2 veroorzaakt en een onherroepelijk verlies van grondstoffen meebrengt. Probeer verpakkingsmateriaal te vermijden. En als het er toch is, sorteer dan goed zodat het zinvol gerecycleerd kan worden.

naar gegevens van OVAM en NOVEM en CE-onderzoeksbureau Delft. (de cijfers zijn niet absoluut!)

De prijs van verpakkingsmateriaal (gegevens 2001) dat dagelijks in de vuilnisbak belandt:

 • drankblikje (Al binnenkant): 0,065 € (+ 0,0017 € deksel)
 • 1 l glazen fles eenmalig: 0,085 ΰ 1,5 €
 • 0,25 l glazen fles*: 0,05 ΰ 0,12 € (*met statiegeld tot 55 keer hergebruikt! De impact wordt daardoor merkbaar kleiner)
 • 1 l glazen fles*: 0,15 ΰ 0,3 € (*met statiegeld tot 55 keer hergebruikt! De impact wordt daardoor merkbaar kleiner)
 • 1,5 l PET fles: 0,36 € (+ 0,009 dop)
 • 1 blik (staal + aluminium): 0,08 € (+ 0,017€ deksel)
 • l brik : 0,12 €

REACTIES op bovenstaand artikel kan je mailen aan Anne Van Houtte

terug naar boven

 

 

 

© vzw KiloWat?Uur © 2005-2009   -   webmaster


myspace visitor counter